Vision

Vision

Att fylla ett tomrum hos företagare som inte själva har IT-kompetensen, och inte har resurser att ta in större byråer.

Idén är att genom mycket låga kostnader och småskalig verksamhet, kunna erbjuda lägre priser - dels fasta på färdiga standardhemsidor, och dels lägre konsultarvoden för arbetstimmar.

© 2023 it2u generated by it2u .